Tuotteet ja räätälöinti

Mikäli haluat lisätietoja ohjelmista, ota yhteys sähköpostitse: timo.kultanen@kultanen.net tai puhelimitse: 040 7243 410 ja pyydä tuotteen esite.
 
KOULUTUS- / KONSULTOINTITUOTTEET
 
Johtaminen ja esimiestyö
Tunneälytaidot johtamis- ja esimiestyössä – 4 pv.
Myyntiorganisaation johtaminen – 5 pv.
Tunneälytaidot organisaation menestystekijänä – 2 pv.
Johtamisen henkinen maailma – 4 pv.
Hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen esimiestyössä – 4 pv.
 
Työn tuottavuuden kasvattaminen ja organisaation hyvinvoinnin parantaminen
Myynnin tehostaminen – 5 pv.
Motivaatio ja motivointi – 2 pv.
Tavoitteellisuus ja ajankäytön hallinta – 3 pv.
Ajattele mitä ajattelet – oman ajattelun vaikutus tuottavuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen – 2 pv.
Hiljainen tieto – mitä se on, mikä on sen merkitys ja miten sitä voidaan siirtää – 2 pv.
 
Työyhteisön hyvinvointi, stressin välttäminen ja jaksamisen edistäminen
Työyhteisön hyvinvoinnin kasvattaminen – 5 pv.
Stressin hallinta ja työilon löytäminen – 3 pv.
Temperamenttien ymmärtäminen työyhteisössä – 2 pv.
NLP työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä – 6 pv.
 
KONSULTOINTITUOTTEET
Strateginen suunnitteluprosessi – 3 + 7 pv.
Personal coaching
– Henkilökohtainen kehittämisvalmennus johtajille, esimiehille ja muissa vastuunalaisissa tehtävissä toimiville – 5 – 10 x 3 tuntia.
– Soveltuu esimiestyön kehittämiseen, ongelmatilanteiden ratkaisuun ja strategisten päätösten selkeyttämiseen.
Ongelmatilanteiden ratkaiseminen
Rekrytointi
Head hunting
  – Oikean henkilön löytäminen tehtävään
 
TUTKIMUSTUOTTEET
Ilmapiiritutkimukset
Organisaation SWOT ja toimenpideohjelman luominen
Henkilöstön vahvuuksien analysointi
Stressitutkimus
Sisäisen ja ulkoisen yrityskuvan tutkimus
Esimiestyön arviointi
 
MUUT TUOTTEET
Palvelutasomittaukset
Toimintakulttuurien yhdistäminen
Akuutin kriisin ratkaisut
Pitkäkestoisen kriisin ratkaisut
 
KAIKKI TUOTTEET RÄÄTÄLÖIDÄÄN TARVITTAESSA ORGANISAATION TARPEITA VASTAAVIKSI.