Erityisasiantuntemus

 • Johtoryhmätyön kehittäminen
 • Johtamisen psykologia
 • ICT-alan johtamis- ja organisaatiovalmennus
 • Media-alan johtamis- ja organisaatiovalmennus
 • Terveydenhuollon johtamis- ja esimiesvalmennus
 • Strategiatyö
 • Kriisijohtaminen (johtamiskriisi, talouskriisi, ilmapiirikriisit, ihmissuhdeongelmat ym.)
 • Myyntityön kehittäminen
 • Myynnin psykologia ja myyntityön henkinen valmennus
 • Tunneälytaidot
 • Temperamenttipsykologia
 • Minäkuvasparraus
 • Johdon henkinen valmennus
 • Stressi- ja jaksamisvalmennus